XI Spotkanie Porozumienia w Legnicy

W dniach 25 – 27.10.2019r. w Legnicy odbyło kolejne już XI Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej.

Gospodarze spotkania:

Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera”, przy współpracy z Legnickim Centrum Kultury

Jerzy Starzyński Prezes ŁZPiT „Kyczera”, Legnica

UCZESTNICY SPOTKANIA

 • przedstawiciele PFFPZ z Pyrzyc, Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa i Legnicy
 • goście Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, Emil Dimitrov – V-ce Sekretarz Generalny FIDAF, Jarmila  Mrmustikova – Sekretarz Generalny Czeskiej IOV, przedstawiciele Polkowickiego Centrum Animacji i Gminy Lubin

TEMATYKA

 • prezentacja tegorocznych edycji Festiwali – sukcesy i trudności
 • prezentacja planów festiwalowych na 2020 rok (terminy festiwali, zespoły, możliwości współpracy między sygnatariuszami PFFPZ) – dyskusja
 • prezentacje artystyczne zespołów „Kyczera” i „Legnica”
 • prezentacja historii i kultury Łemków, MFF „Świat pod Kyczerą” jako jedno z narzędzi budowania tożsamości kulturowej Łemków oraz dialogu środowiskowego
 •  warsztaty tańców łemkowskich

PORUSZANE ZAGADNIENIA

 • WIARYGODNOŚĆ ZAPRASZANYCH ZESPOŁÓW
 • FINANSOWANIE FESTIWALI
 • ZAKWATEROWANIE
 • CZAS WOLNY, ROZRYWKA, UŻYWKI
 • UBEZPIECZENIE
 • WOLONTARIAT I PILOCI GRUP
 • WSPÓŁPRACA Z WŁADZAMI
 • CIEKAWE ROZWIĄZANIA I DZIAŁANIA
 • SPRAWY RÓŻNE
 • przypominam film promocyjny PFFPZ https://www.youtube.com/watch?v=dnM3WeRrX9I&feature=youtu.be
 • TERMINY FESTIWALI w roku 2020
 • ” Kids Fun Folk” Poznań 17 – 21.06
 • „Nad Iną” Goleniów 24.06 – 30.06
 • „Pyrzyckie spotkania z folklorem” Pyrzyce 25.06 – 28.06
 • MFT „Folk Harbor” Gorzów Wlkp. 29.06 – 4.07
 • „Świat pod Kyczerą” Legnica 27.06 – 12.07
 • „Oblicza tradycji” Zielona Góra 19 – 24.07
 • inne Nowa Ruda (gość XI spotkania) 4 – 10.08
 • NASTĘPNE SPOTKANIE 6 Marca 2020, Goleniów

Dziękujemy za super spotkanie !!!. Do zobaczenia w Goleniowie.

Sporządziła Maria Szupiluk, 27.10.2019

 • Formularz logowania