Zielona Góra - Lubuskie - Polska Zachodnia. Wielokulturowość makroregionu

Prezetujemy publikację, będącą podsumowaniem seminarium "Zielona Góra - Lubuskie - Polska Zachodnia. Wielokulturowość makroregionu" zrealizowanego w lutym br. w ramach projektu "Zielona Góra - miasto spotkania kultur". Stanowi ona z jednej strony rozwinięcie tamtej dyskusji, z drugiej zaś jest zbiorem doświadczeń autorów z własnych projektów. Wypracowane podczas seminarium rekomendacje mają służyć wzmocnieniu wizerunku miasta Zielona Góra jako strategicznego realizatora istotnych działań w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego w Regionie Lubuskim.
Publikacja ta ma charakter mini-poradnika, zawierającego podstawowe, a zaraz zróżnicowane informacje dotyczące tego co, jak i dlaczego warto badać w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego.

PRZEGLĄDAJ

ŚCIĄGNIJ (PDF)

  • Formularz logowania