O nas

CZYLI KIM JESTEŚMY I CZYM SIĘ ZAJMUJEMY ?

Porozumienie jest przedsięwzięciem zrzeszającym festiwale folkloru organizowane na terenie Polski Zachodniej. Obecnymi członkami Porozumienia są organizatorzy festiwali:

 • Międzynarodowy Festiwal Tańca „FOLK HARBOR” w Gorzowie Wielkopolskim,
 • Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru „KIDS FUN FOLK” w Poznaniu,
 • Międzynarodowy Festiwal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem w Pyrzycach,
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru „OBLICZA TRADYCJI” w Zielonej Górze,
 • Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „NAD INĄ” w Goleniowie,
 • Międzynarodowy Festiwal Folkloru „ŚWIAT POD KYCZERĄ” w Legnicy.
 

IDEA

Celem porozumienia jest ożywienie formuły festiwali folklorystycznych Polski Zachodniej i wytyczenie dla nich nowych dróg rozwoju na rzecz popularyzacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Działalność porozumienia opiera się na:

 • wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń na rzecz podnoszenia poziomu programowego i artystycznego Festiwali,
 • wzajemnej pomocy w pozyskiwaniu zespołów oraz ich wymiana w ramach Festiwali,
 • prowadzeniu działalności promocyjnej i informacyjnej,
 • inicjowaniu i realizowaniu partnerskich projektów.
 • Formularz logowania