XIII Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej - online

W dniu 23.10.2020 Maria Szupiluk, przygotowała i przeprowadziła online XIII Spotkanie Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej

 

 

 

 

 

Porządek spotkania:

 • FESTIWALE PFFPZ wydarzenia 2020 -   krótka informacja o tegorocznych festiwalach
 • FESTIWALE FIDAF - forma online 2020
 • 2021 - edycje przyszłoroczne, plany i założenia

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele współpracujących ośrodków kultury, festiwali, zespołów oraz zaproszeni goście wg listy poniżej. Cykliczne spotkania przedstawicieli PFFPZ mają przede wszystkim na celu wymianę doświadczeń oraz bieżących informacji dotyczących organizowanych festiwali. Tegoroczna pandemia spowodowała, że większość festiwali się nie odbyło, dwa z nich przyjęły formę online lub hybrydową, niektóre z ośrodków skupiły uwagę na promocji folkloru w sieci.

Niewątpliwie jednak wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili chęć organizacji festiwali w formie tradycyjnej, jako niezastąpioną formę bezpośredniego obcowania z folk kulturą. Równocześnie stwierdzono, że tegoroczny kryzys otworzył ścieżkę promocji kultury w sieci, która poszerzyła grono odbiorców. Nasuwa się wniosek, że najbliższej przyszłości powinno połączyć się dwie formy organizacji festiwali folklorystycznych, formę bezpośredniej prezentacji i formę przekazu online.

 W planach na następny rok pojawił się pomysł wspólnego koncertu lub prezentacji zespołów (współorganizujących festiwale PFFPZ) przy okazji organizacji festiwali, celem promocji i wzmocnienia widoczności festiwali PFFPZ i samego porozumienia.

Następne spotkanie PFFPZ ustalono w Kozielicach w lutym 26-27 lub marcu 2021, pozostawiono do uszczegółowienia.

UCZESTNICY SPOTKANIA

 • Goleniów, Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne "NAD INĄ"

Zbigniew Łukaszewski - dyrektor festiwalu

Ewa Łukaszewska - choreograf zespołu "INA", koordynator festiwalu

 • Gorzów Wlkp., Międzynarodowy Festiwal Tańca "FOLK PRZYSTAŃ"

Krzysztof Szupiluk - dyrektor festiwalu i MDK

Maria Szupiluk - dyrektor artystyczny MFT, dyrektor FIDAF

 • Poznań, ​Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK

Jadwiga Banaś - dyrektor Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Folkloru KFF

Małgorzata Kowalska - wiceprezes Stowarzyszenia Otwórz sie na folklor

 • Pyrzyce, PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM

Rafał Roguszka - dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury i festiwalu

Katarzyna Wróblewska - koordynator festiwalu

 • Zielona Góra, Międzynarodowy Festiwal Folkloru "OBLICZA TRADYCJI"

Honorata Musiał - zastępca dyrektora RCAK

Anna Obara-Uberna - Lubuski Zespół Pieśni i Tańca

 • Legnica, Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny  "ŚWIAT POD KYCZERĄ"

Jerzy Starzyński - Prezes ŁZPiT "Kyczera", dyrektor festiwalu

 • goście:
  • Marcin Sztuka - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Kozielice
  • Ewa Miś-Krzemińska dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru "NOWA RUDA" w Nowej Rudzie
  • Stanisława Kowalska - dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Folkloru “ROZTOCZE”, Tomaszów Lubelski
 • Formularz logowania