W Pyrzycach odbyło się VIII Spotkanie Porozumienia

9 i 10 marca w Pyrzycach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli festiwali współpracujących w ramach Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej. Na spotkaniu uzgodniono szczegóły działań związanych z przygotowaniem filmu promocyjnego, oraz stworzeniem Szlaku Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej. Ponadto wymieniano informacje na temat zespołów przyjętych i zgłaszających się na tegoroczne festiwale. Rozmawiano także o współpracy zespołów folklorystycznych działających w Porozumieniu. Wstępnie ustalono, że reprezentacje zespołów 20 maja wezmą udział w zielonoświątkowym pikniku ludowym organizowanym w Muzeum Etnograficznym w Ochli przez Stowarzyszenie Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Nasz Lubuski”. Ustalono również, że kolejne spotkanie Porozumienia odbędzie się 16 i 17 listopada 2018r. w Goleniowie.W obradach wzięli udział:

– Marzena Podzińska – burmistrz Miasta Pyrzyce
– Rafał Roguszka – dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury i MFF “Pyrzyckie Spotkania z Folklorem”
– Krzysztof Szupiluk – dyrektor MDK i MFT „Folk Przystań” w Gorzowie
– Maria Szupiluk – pracownik MDK, dyrektor artystyczna MFT „Folk Przystań”, Dyrektor FIDAF w Europie
– Alicja Zell – członek Komitetu Organizacyjnego, informacja i promocja MFT „Folk Przystań” w Gorzowie
– Michał Kiszowara – koordynator Porozumienia PFFPZ, organizator MFF „Oblicza Tradycji” w Zielonej Górze
– Jadwiga Banaś -dyrektor MDFF „Kids Fun Folk” w Poznaniu, członkini zarządu Stowarzyszenia „Otwórz się na folklor”
– Zbigniew Łukaszewski – dyrektor festiwalu MSF „Nad Iną” w Goleniowie
– Iwona Skotowska z mężem -Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Brama Vitae
– Irena Bybel – organizator MFF “Świat pod Kyczerą”
– Tomasz Siemiński – wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego

  • Formularz logowania