21 Spotkanie Porozumienia Kozielice-Łozice 18-19.04.2024

21 SPOTKANIE POROZUMIENIA FESTIWALI FOLKLORYSTYCZNYCH POLSKI ZACHODNIEJ

 Miejsce spotkania: Kozielice-Łozice, 18-19.04.2024

Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Kozielicach, dyrektor Marcin Sztuka

Temat główny: Sieciowanie interesariuszy w ramach  festiwalu  – działania na poziomie lokalnym festiwalu / Sieciowanie  Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej - Prowadzenie: Rafał Plezia i Grzegorz Szczepaniak

 Uczestnicy spotkania

 1. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „ŚWIAT POD KYCZERĄ”,  Legnica Irena Bybel, kierownik biura organizacyjnego
 2. Międzynarodowy Festiwal Tańca FOLK HARBOR, Gorzów Wlkp. - Krzysztof Szupiluk-dyrektor festiwalu i MDK, Maria Szupiluk-dyrektor artystyczna MFT, Dyrektor w Europie FIDAF
 3. Międzynarodowy Festiwal Kultury Ludowej - ''W SWOJSKIM KLIMACIE", Kozielice - Marcin Sztuka-dyrektor GOK w Kozielicach,  Katarzyna Wróblewska - koordynator festiwalu , pracownicy GOK w Kozielicach
 4. Międzynarodowy Festiwal Folkloru “OBLICZA TRADYCJI”, Zielona Góra - Anna Wójcik - koordynator festiwalu
 5. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne NAD INĄ, Goleniów – Zbigniew Łukaszewski – dyrektor festiwalu i Zespołu Pieśni i Tańca Ina
 6. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, Pyrzyce – Dyrektor PDK Ewa Hancz, Marzena Cielek - pracownik PDK,

 Nieobecni:

 1. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Folkloru KIDS FUN FOLK w Poznaniu

 PRZEBIEG SPOTKANIA

 1. Otwarcie spotkania, przez dyrektora GOK Kozielice Marcina Sztuka
 2. Wstęp do warsztatów, kontrakt,
 3. Dobrze by było, aby każdy z uczestników zastanowił się przed spotkaniem: jakie są zasoby możliwe do wykorzystania na rzecz PFFPZ (takie jak: ludzie, sprzęt, miejsca, lokale, prawa, relacje) oraz pomyślał też o problemach i przeszkodach rozwojowych z którymi obecnie się borykamy.

 PLAN WARSZTATÓW

 • Analiza zasobów Porozumienia Festiwali Folklorystycznych Polski Zachodniej.
 • Zdefiniowanie przeszkód i problemów w rozwoju PFFPZ, którymi należy się zająć (Matryca Eisenhowera)
 • Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń PFFPZ.
 • Wizja porozumienia.
 • Cele główne i szczegółowe porozumienia – doprecyzowanie celów w odniesieniu do analizy SWOT i celów zdefiniowanych na poprzednim spotkaniu.
 • Jak osiągniemy zdefiniowane cele? Stworzenie obszarów zadań do wykonania w zakresie celów szczegółowych. Dopracowanie pomysłów na przeorganizowanie i rozwój porozumienia.
 • Podział zadań, czyli odpowiedzialność fundamentem zmian.
 • Finansowanie działalności porozumienia. Czyli gdzie są te źródełka wsparcia finansowego?

 PRZEBIEG SPOTKANIA

 1. Spisanie kontraktu – kto co może i jak powinno przebiegać
 2. Wypisanie problemów i potrzeb PFFPZ i festiwali, uporządkowanie ich wg systemu Matryca Eisenhowera

 ZASOBY PFFPZ

 • ZASOBY LUDZKIE
 • ZASOBY TECHNICZNE
 • ZASOBY ORGANIZACYJNE:

ANALIZA SWAT

Wewnętrzna analiza mocnych i słabych stron instytucji, wydarzenia, szanse i zagrożenia.

 Łozice 18.04.2024                                                        Protokółowała Maria Szupiluk

 • Formularz logowania