XV Spotkanie Porozumienia w Zielonej Górze - 23-24.10.2021

KOMUNIKAT KOŃCOWY XV SPOTKANIE POROZUMIENIA FESTIWALI FOLKLORYSTYCZNYCH POLSKI ZACHODNIEJ W ZIELONEJ GÓRZE

 Miejsce: Zielona Góra, Regionalne Centrum Animacji Kultury

Data: 23 i 24.10.2021

Gospodarz spotkania: RCAK Zielona Góra, Międzynarodowy Festiwal Folkloru OLICZA TRADYCJI

 Uczestnicy spotkania:

 1. Izabela Kumor-Pilarczyk - MFF OBLICZA TRADYCJI, Dyrektor RCAK, Zielona Góra
 2. Honorata Musiał - MFF OBLICZA TRADYCJI, Z-ca dyrektora RCAK, Zielona Góra 
 3. Anna Obara-Uberna - MFF OBLICZA TRADYCJI Instruktor Lubuskiego ZPiT, Zielona Góra
 4. Maria Szupiluk - Dyrektor Artystyczna MFT FOLK HARBOR, Dyrektor FIDAF, instruktor ZTL "Mali Gorzowiacy", Gorzów Wlkp.
 5. Krzysztof Szupiluk - Dyrektor MFT FOLK HARBOR, Dyrektor MDK, instruktor ZTL "Mali Gorzowiacy", Gorzów Wlkp.
 6. Jerzy Starzyński - Dyrektor MFF Świat pod Kyczerą, LCK, dyrektor zespołu Kyczera, Legnica 
 7. Katarzyna Wróblewska - MFKL Kozielice
 8. Marcin Sztuka - Dyrektor DK Kozielice
 9. Rafał Roguszka - Dyrektor Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, Dyrektor DK Pyrzyce
 10. Zbigniew Łukaszewski - Dyrektor MSF NAD INĄ, Dyrektor zespołu INA, Goleniów
 11. Ewa Łukaszewska - MSF NAD INĄ, instruktor zespołu INA, Goleniów
 12. Krzysztof Paluch - MSF NAD INĄ, Goleniów
 13. Wojciech Łukaszewski - MSF NAD INĄ, Goleniów
 14. Karol Henkelman - MSF NAD INĄ, Goleniów
 15. Patryk Szyniszewski - MSF NAD INĄ, Goleniów

Na spotkaniu nie byli obecni przedstawiciele KIDS FUN FOLK z Poznania

Tematy poruszane na spotkaniu:

- Prezentacje poszczególnych festiwali PFFPZ w roku 2021

 1. NAD INĄ, Goleniów, prezentacja 25 edycji festiwalu, przeniesionej z 2021 z powodu pandemii na rok 2022, 18-28.06.2022
 2. XXVI Międzynarodowy Festiwal Tańca FOLK HARBOR,06-1.07.2021 Gorzów Wlkp.
 3. Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny ŚWIAT POD KYCZERĄ, Legnica 20-30.08.2021
 4. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURY LUDOWEJ, Kozielice 2-3.07.2021
 5. 40 Pyrzyckie Spotkania z Folklorem – Pyrzyce 2-4.07.2021
 6. Międzynarodowy Festiwal Folkloru "Oblicza Tradycji"

 - Warsztaty dotyczące pozyskiwania środków pomocowych na działania kulturalne

wykładowca: Monika Grudzińska - Grudzińska i spółka: "Ludzie projekty piszą"

- Zwiedzanie Zielonej Góry i jej tradycji z przewodnikiem

- Rozmowy i ustalenia dotyczące festiwali w 2022

 1. Środki i grupy ludzkie wspomagające realizację festiwali
 2. Sprawy różne
 3. Możliwość uczestniczenia grup folklorystycznych w kilku festiwalach

TERMINY FESTIWALI w roku 2022

 1. Nad Iną Goleniów 22-28.06
 2. Oblicza Tradycji Zielona Góra 22-26.06 (przyjazd 21- wyjazd 27.06)
 3. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 30.06-4.07
 4. Świat Pod Kyczerą 8-17.07.2022 (możliwość przyjęcia 2 zespołów od 5.07, po Pyrzyckich spotkaniach z Folklorem)
 5. Kids Fun Folk termin wkrótce

NASTĘPNE SPOTKANIE LEGNICA 18-19 LUTEGO 2022

 Zielona Góra, 24.10.2021

 • Formularz logowania