Certyfikat dla FOLK HARBOR z Gorzowa i nie tylko...

Dwa Certyfikaty nagród FIDAF przyleciały z Korei do Gorzowa!

Jeden dla organizatorów FOLK HARBOR i miasta Gorzowa za „FIDAF Best Festival 2018” drugi dla Marii Szupiluk za „FIDAF Best Activity Country 2018”. Do nagrody najlepszy festiwal FIDAF 2018 pretendowało 20 festiwali FIDAF z całego świata, do nagrody na najaktywniejszy kraj bierze się pod uwagę wszystkich 75 narodowych reprezentantów poszczególnych krajów członkowskich FIDAF.

Uzasadnienie przyznania nagrody przedstawił Wice Sekretarz Generalny FIDAF Emil Dimitrov w liście do Pana Prezydenta, który został wręczony w wraz z certyfikatami.

FIDAF (Federation of International Dance Festivals) Federacja Międzynarodowych Festiwali Tańca została założona w 2012 roku, w Korei Południowej. Głównym celem tej międzynarodowej organizacji jest zbudowanie globalnej sieci festiwali tanecznych na całym świecie, ich promowanie i rozwój oraz stworzenie pomiędzy nimi systemu porozumienia oraz współpracy. FIDAF jest organizacją non-profit, działającą na pięciu kontynentach. W 2014 roku Maria Szupiluk na wniosek Wice Sekretarza Generalnego została Narodowym Reprezentantem w Polsce. Dwa lata później jako wyróżnienie za jej pracę na rzecz idei federacji została nominowana na Dyrektora FIDAF w Europie i powołana do Komitetu Wykonawczego. Organizacja skupia w sobie reprezentantów 75 krajów z 5 kontynentów. W 2019 roku oficjalnie uznano 21 festiwali jako festiwale FIDAF. 

  • Formularz logowania