PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM (Pyrzyce) 25 – 28.06.2020


Festiwal Międzynarodowy PYRZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM – Pyrzyce, 25-28.06.2020

Źródłem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem było pragnienie stworzenia nowej, wspólnej tożsamości ludzi przybyłych na Ziemię Pyrzycką po II Wojnie Światowej. Obecnie głównym celem organizacji festiwalu jest ożywienie, popularyzacja i aktywizacja grup kultywujących tradycje ludowe w zakresie tańca, muzyki, śpiewu, rękodzielnictwa, regionalnych i narodowych potraw.

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem są próbą połączenia tradycji ze współczesnymi przejawami folkloru. Na pyrzyckiej scenie zobaczyć i usłyszeć można artystów tworzących nowoczesną muzykę inspirowaną kulturą ludową.

Regulamin festiwalu

Formularz aplikacyjny

E-mail

Facebook

Strona festiwalu